Rozliczanie PFRON

Rozliczanie PFRON

Często spotykamy się z podglądem przedsiębiorców na temat PFRON „ja nie muszę płacić PFRON ponieważ nie zatrudniam osób niepełnosprawnych”. Nic bardziej mylnego. PFRON czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dopłaca przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

Jeżeli firma zatrudni osobę z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, wówczas może się ubiegać o refundację kosztów wynagrodzenia i składek ZUS. Koszty te sięgają 80 % całkowitego kosztu zatrudnienia pracownika. My jako firma księgowa wypełniamy za naszych klientów wszystkie dokumenty i monitorujemy cały proces począwszy od złożenia dokumentów do
uzyskania dofinansowania.

Jeżeli chodzi o firmy, które mają obowiązek opłacania składek na PFRON to należą do nich firmy zatrudniające  na umowę o pracę  25 pełnych etatów.
Znamy jednak sposoby, jak zoptymalizować składki na PFRON.