Usługi Księgowe

Zakres świadczonych usług przez Dział Usług Księgowych:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (zgodnie z ustawą o rachunkowości lub MSR);
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego;
 • sporządzanie listy płac;
 • prowadzenie akt osobowych dla zatrudnionych pracowników.

Do podstawowych usług świadczonych przez Liber Tax sp. z o.o. możemy zaliczyć:

 • uproszczona księgowość (tzw. Książka Przychodów i Rozchodów);
 • prowadzenie ksiąg handlowych (tzw. pełna księgowość) – wymagana np. dla spółek z o.o.;
 • rozliczenia miesięczne płac pracowników oraz inne rozliczenia.

Dodatkowe usług świadczone przez Księgowość Pruszków to:

 • przygotowanie lub korekta deklaracji na potrzeby US lub ZUS i innych instytucji;
 • bilans;
 • rachunek zysków i strat;
 • sprawozdanie finansowe;
 • zestawienie wykonanych księgowań na wskazanych kontach;
 • zestawienie np. rozrachunków nierozliczonych lub częściowo rozliczonych;
 • weryfikacja ksiąg i rozliczeń podatkowych, według wskazań;
 • obsługa kontroli urzędowych.

W przypadku obsługi w zakresie usług kadrowo-płacowych świadczymy usługi:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu, wynagrodzeniu etc;
 • sporządzenie umowy o pracę;
 • przygotowanie świadectwa pracy;
 • przygotowanie porozumienia (aneksu) zmieniającego do umowy o pracę;
 • przygotowanie wypowiedzenia umowy o pracę;
 • sporządzenie dokumentów dot. umowy zlecenia, o dzieło etc.