Średnie Firmy

Obsługa księgowa średnich firm, powyżej 50 pracowników.

Obsługujemy także tzw. średnie firmy (powyżej 50 pracowników):

– obsługa kadry i płace;

– obsługa kadrowa i księgowa średnich firm;

– stworzenie regulaminów pracy i wynagradzania;

– dokumentacja dot. obowiązków poszczególnych pracowników;

– obsługa PFRON (składki) oraz optymalizacja (także obniżenie) składek PFRON;

– obsługa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) oraz optymalizacja (także obniżenie) składek ZFŚS;

Aby skorzystać z naszych usług, prosimy o opisanie Państwa potrzeb w zakresie księgowości poprzez skorzystanie z formularza Kontakt.